Vegro VR

Het inzetten van Virtual Reality bleek de uitkomst voor Vegro te zijn. Wij hebben hun visie tot leven gebracht om een virtuele woning te voorzien van een selectie aan producten die het langer zelfstandig thuiswonen mogelijk maakt. Door klanten sneller te laten zien én laten ervaren hoe deze hulpmiddelen in hun woning een plekje zouden krijgen, wordt twijfel weggenomen en wordt er sneller tot aanschaf overgegaan. Naast dat dit ideaal te gebruiken is op beurzen is dit ook op retail locaties, maar ook bij de mensen thuis direct toe te passen.

 
Vegro VR.jpg
Vegro VR wide.jpg